Vuosikokouskutsu

Suomen Kettuterrierit ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
lauantaina 19.3.2022 klo 13.00 etäyhteydellä.
Kokoukseen tulee ilmoittautua ennakkoon 12.3.2022 mennessä
yhdistyksen sihteerille alivehmaan@gmail.com
Tarkemmat ohjeet osallistumiseen sekä äänestyksiin saat sihteeriltä.
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Pöytäkirjantarkastajien (2) valitseminen
6. Ääntenlaskijoiden (3) valitseminen
7. Vuoden 2021 toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen
8. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, tilikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon
esittäminen ja hyväksyminen
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2021 hallitukselle ja muille tilivelvollisille
10. Jäsenmaksun määrittäminen vuodelle 2022
11. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022
12. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022
13. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen voimassa olevien sääntöjen mukaiseksi ajaksi
14. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle
15. Toiminnantarkastajien (2) ja heidän varamiestensä valitseminen vuodelle 2022
16. Muut esille tulevat asiat
Kokouksessa julkaistaan Suomen Kettuterrierit ry:n vuoden 2021 kilpailuissa menestyneet

Tervetuloa!
Suomen Kettuterrierit ry,
Hallitus