Vesiriistakoe (VERI)

Kesän 2024 kokeita

2.6.2024 Vihti. YT Jarno Koskenkorva
4.7.2024 Lammi YT Lauri Similä 
               – rotumestaruus Veri koe 2024
2.8.2024 Kouvola YT Markku Valtonen
17.8.2024 Inkoo YT Markku Valtonen
                 – Uudenmaan kennelpiirin PM-koe 24

Mitä vesiriistakokeessa tapahtuu?

VERI -kokeessa testataan koiran taipumukset vesiriistan haussa, noudossa sekä jäljestämisessä. Kyseinen koemuoto on yksipäiväinen ja -luokkainen. Koira voi saavuttaa palkintosijaltaan joko ykkösen, kakkosen, kolmosen tai nollan. Lähivuosina kettuterrieri voi saavuttaa tässäkin koemuodossa valionarvon (KVA-V), kunhan koira on saavuttanut kolme ensimmäistä palkintosijaa kahdelta eri tuomarilta.

Hyvin koulutettu kettuterrieri on korvaamaton apu metsästystilanteissa, joissa tarvitaan metsästäjän edessä kaislikossa uivaa ja ylös ajavaa, kaislikosta noutavaa tai kuivalla maalla haavakko lintua jäljestävää koiraa.

Luolakoirarotujen vesiriistamestaruuskokeen järjestämisohje 10.8.2022 LUT-kollegion hyväksymä. Astuu voimaan 1.1.2023

Tiivistelmä terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakokeen (VERI) säännöistä ja ohjeista

Mäyräkoirien ja terrierien vesiriistakokeen tarkoitus on tuoda esiin luolakoirien taipumukset vesilinnun metsästyksessä. Kokeessa otetaan selvää koiran halusta hakea, noutaa ja jäljestää vesiriistaa. (1§ Kokeen tarkoitus)

Kokeeseen voivat osallistua kaikki 9 kk täyttäneet luolakoirarotuihin kuuluvat koirat, jotka ovat tunnistusmerkitty ja rokotettu Kennelliiton määräysten mukaisesti. (3§ Osallistumisoikeus ja sen rajoittaminen)

Terrierien ja mäyräkoirien vesiriistakoe on yksiluokkainen (12§ Koeluokat)

Koirien suoritusjärjestys arvotaan tuomarin ja toimitsijan toimesta. Koirat arvostellaan arvotussa järjestyksessä (13§ Maastojen, suorituspaikkojen, järjestyksen tms. arpominen)

Ylituomari päättää koe-erän pituudesta ja siirtymisestä erän aikana. (14§ Koe-erä / suoritusaika)

Koesuorituksen aikana voi tapahtua kohtuuton häiriö (kova sade, ukonilma, myrsky yms.), joka keskeyttää koiran koe suorituksen. Koiralla on tällöin mahdollisuus uuteen koesuoritukseen. Päätös kohtuuttomasta häiriöstä tekee kokeen ylituomari. (17§ Kohtuuton häiriö kokeen aikana)

Koe koostuu kolmesta osa-alueesta: 1) haku kaislikosta ilman lintua, 2) linnun nouto vedestä ja 3) jäljestäminen. Kustakin osa-alueesta annetaan 0-10 pistettä. (19§ Kokeen arvosteluperusteet)

1. palkinnon saa koira, jonka yhteispistemäärä on vähintään 21 pistettä. Jokaisesta osasuorituksesta on saatava
vähintään 6 p.
2. palkinnon saa koira, jonka yhteispistemäärä on vähintään 15 pistettä. Jokaisesta osasuorituksesta on saatava
vähintään 5 p.
3. palkinnon saa koira, jonka yhteispistemäärä on vähintään 9 pistettä. Jokaisesta osasuorituksesta on saatava vähintään
3 p. (20§ Kokeen pisteytys ja palkintosijat)

Kokeen suorituspaikka on sijaittava alueella, jossa koetta varten on saatu metsästyksen oikeudenhaltijan lupa. Kokeessa käytettävää riistaa ovat rauhoittamattomat vesilinnut ja lokit. (22§ Erityismääräyksiä kokeesta)

Tiivistelmä erillisohjeista koskien ylituomaria, koiranohjaajaa ja koetoimikuntaa

Koe alkaa ylituomarin puhuttelulla, jossa ylituomari selventää kokeen luonteen ja vaatimukset. Koe päättyy koetuomarin suulliseen arvosteluun, jossa käydään läpi jokaisen koiran osasuoritukset.

Haku kaislikosta ilman lintua

Hyvän vesiriistakoiran täytyy hakea kaislikosta ja vedestä myös ilman riistan hajua. Jokaista koiraa kokeillaan ensin ilman riistaa kaislikossa ja vedessä. Koiran on oltava ohjattavissa ja osoitettava tottelevaisuutta siten, että koiralta vaaditaan haku haulikon kantaman päässä. Suoritusaika noin 10 minuuttia.

Nouto vedestä

Lintu heitetään ohjaajan ja koiran läheltä mahdollisimman kauas, koiralle uintikelpoiseen ruohikkoon niin, että koira näkee lennon. Haulikolla ammutaan samanaikaisesti koiran laukauksenkestävyyden toteamiseksi. Koiran on noudettava lintu ja luovutettava se ohjaajalle. Selvästi paukkuarka koira suljetaan kokeesta. Suoritusaika noin 10 minuuttia.

Jäljestäminen

Jälki tehdään koelinnulla, joka on kiinnitetty narulla noin parimetriä pitkään keppiin. Lintua kuljetetaan jäljen tekijän sivulla. Koelintu sijoitetaan jäljen päähän koloon, syvennykseen tai pensaan alle. Jäljen alkukohta merkitään linnusta revityillä höyhenillä. Ohjaajalle näytetään jäljen alku ja suunta. Koira voi jäljittää irrallaan tai kytkettynä (n. 6 m jäljestysnarussa).

Koe suoritetaan avoimessa maastossa tai metsässä, jossa aluskasvillisuus ei haittaa näkyvyyttä. Jokaiselle koiralle tehdään oma jälki. Koira tai ohjaaja ei saa nähdä jäljen tekemistä. Jäljen pituus on noin 150 metriä. Alussa on 20 metriä suoraa osuutta ja loppu jäljestä on S:n muotoinen. Koiran tulee selvittää jälki sujuvasti ja joko tuoda riista tai ilmaista löytäneensä sen. Koeaika noin 10 minuuttia.

Lähde:

Tiivistelmä on tehty säännöistä ja ohjeista, jotka SKL-FKK:n valtuusto on hyväksynyt 18.11.2000, voimassa 1.5.2001 alkaen.

Valioarvosääntö

FI KVA-V

3 x VERI 1 vähintään kahdelta eri ylituomarilta Suomessa. (Kennelliiton valtuusto 22.11.2009)