Sivut ovat vielä työn alla, ja uutta sisältöä lisätään jatkuvasti

Konepellin alla on käytännössä rakennettu koko moottori uudelleen. Sivusto toimii nyt WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä, joka auttaa hallitsemaan laajoja sivustoja.

Sivut julkaistaan jo yleisölle, vaikka joitakin osioita vielä puuttuu. Nämä lisätään myöhemmin, ja silloinkin sivusto saattaa olla pois käytöstä lyhyen aikaa. Toivomme kärsivällisyyttä!

Sivusto taipuu nyt paremmin mobiililaitteiden näytöille.