Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Sivuston osoite on www.foxterrier.fi. Sivuston omistaa Suomen Kettuterrierit ry.

Tietosuojaseloste 30.10.2019

Rekisterinpitäjä:
Suomen Kettuterrierit ry

Sivuston avulla kerätään henkilötietoja vain yhteydenottolomakkeen kautta. Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat
– se yhdistyksen toimihenkilö, joka hoitaa kyseistä asiaa
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa enintään seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.