Metsästyskoirien jäljestyskoe (MEJÄ)

Kesän 2024 tapahtumia

3.7.2024 Lammi YT Petri Sorsa – rotumestaruus 2024
4.8.2024 Kouvola YT Tuija Sällylä 
 
Lisätietoja keväämmällä yhdistyksen kotisivuilla sekä kennelliiton sivuilla Tapahtumakalenteri – Koetapahtumat (kennelliitto.fi)
 
Mejä-viikonloppu:
Mejä koulutus ja epävirallinen Mejä-koe 10.-12.5.2024
perjantaina 10.5.24 Mejän teoriaa
lauantaina 11.5.2024 Jälkientekeminen ohjatusti metsiin
sunnuntaina 12.5.2024 Epävirallinen Mejä-koe. Kirjallinen arvostelu. epävirallisen kokeen arvostelijoina Reija Broman-Valtonen sekä Jenni Mäki
 
os.maksut: 
Suomen Kettuterrierit ry:n jäsenet 30€/koirakko 
Yhdistyksen ulkopuoliset osallistujat 40€/koirakko
Pelkkä teoria osuus: 20€/osallistuja
 
Max. 10 koirakkoa
 
Sitovat ilmottautumiset 30.4.2024 mennessä  ajiersrock@gmail.com

Mitä kokeessa tapahtuu?

Metsästyskoirien jäljestämiskoe on suunniteltu mittaamaan koiran taitoa jäljestää haavoittunutta hirvieläintä. Jäljestyskoirat toimivat korvaamattomana apuna mm. kolarihirvien jäljestämisessä. Kokeissa on kaksi luokkaa: avoinluokka (AVO) ja voittajaluokka (VOI). Voittajaluokka on tarkoitettu koirille, jotka ovat saavuttaneet kaksi kertaa avoimen luokan ensimmäisen palkinnon.

Koiralle voidaan anoa Suomen jälkivalion (FIN JVA) arvoa, kun se on saavuttanut kolme voittajaluokan ykköstulosta, sekä sillä on näyttelystä laatuarvosteluna vähintään hyvä. Kokeeseen osallistuvan koiran tulee olla vähintään 9 kuukauden ikäinen. Kokeen alimmassa luokassa (AVO) voidaan kilpailla ilman näyttelytulosta.

MEJÄ-koe on työteliäs koemuoto. Osallistujien tulee varata kokeeseen kaksi päivää, koska kokeisiin osallistumisen edellytyksenä on yleensä korvaavan jäljen tekeminen. Jäljet tehdään pareittain lumettomalle maalle, riistarikkaaseen maastoon. Hyviä maastoja ovat mm. kangasmetsä, kuusikko ja mäntymetsä. Jäljen teko alkaa suunnistamisella ja jäljen merkitsemisellä sekä kuitunahalla että piilomerkeillä.

Seuraava vaihe on jäljen veretys, eli jälki kuljetaan sienen kanssa ja samalla poistetaan avomerkit. Käytettävä veri on joko naudan tai hirvieläimen verta. Käytännössä jokainen kokeeseen osallistuja tekee kaksi jälkeä. Osallistujat opastavat yhden jäljen ja toimivat jälkiparina toisen jäljen teossa.

Koepäivänä kuljetaan kaksi jälkeä, oman koiran kanssa jäljestetään koejälki ja opastetaan edellisenä päivänä tehty jälki toiselle koirakolle. Kokeen jälkeen jäljet vielä puretaan, merkit poistetaan, osallistujien toimesta.

Avoimen luokan (AVO) jälki

Avoimen luokan (AVO) jälki

 • Jäljen pituus 900 -1000 metriä
 • Kaksi 90 º kulmaa ja kolme suoraa osuutta
 • Makaukset kulmissa
 • Verta käytetään 1/3 litraa
 • Jäljen ikä vähintään 12 tuntia
 • Jäljestysaika 45 min

Voittajaluokan (VOI) jälki

Voittajaluokan (VOI) jälki

 • Jäljen pituus 1200 -1400 metriä
 • Kolme 90 º kulmaa, jälkiosuudet mielellään eripituisia
 • Yksi veretön katkos vähintään 300 m ennen kaatoa
 • Neljä makausta suorilla osuuksilla, yksi kullakin suoralla vähintään 50m kulmasta / lähdöstä / kaadosta
 • Verta käytetään 1/3 litraa
 • Jäljen ikä vähintään 18 tuntia
 • Jäljestysaika 45 min

MEJÄ-kokeessa arvioidaan

a) jäljestämishalukkuus (0-6 pistettä)
b) jäljestämisvarmuus (0-12 pistettä)
c) työskentelyn etenevyys (0-10 pistettä)
d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky (0-14 pistettä)
e) käyttäytyminen kaadolla (0-3 pistettä)
d) yleisvaikutelma (0-5 p pistettä)

Palkinnot

Ensimmäinen (1.) palkinto 40 – 50 pistettä
Annetaan koiralle, jonka kokonaissuoritus on erinomainen.
Toinen (2.) palkinto 30 – 39 pistettä
Annetaan koiralle, jonka kokonaissuoritus on hyvä.
Kolmas (3.) palkinto 20 – 29 pistettä
Annetaan koiralle, jonka kokonaissuoritus on tyydyttävä.

Jos pistemäärä on jossain osa-arvostelussa nolla, ei koiraa palkita.

Kokeen kulku

Koe alkaa ylituomarin puhuttelulla. Puhuttelun jälkeen jokaiselle koiralle arvotaan oma jälki. Oma jälki ei voi olla koiranohjaajan omatekemä. Kun kaikki koirat ovat saaneet jälkinumerot, tehdään laukauksensietotesti.

Testissä koirat kytketään 6 metrin jälkinaruun, mikä sidotaan puuhun kiinni ja ohjaajat poistuvat tuomarin osoittamaan paikkaan. Laukaus ammutaan haulikolla noin 25 metrin päästä. Mikäli koira pelkää laukauksen ääntä, se ei saa jatkaa koetta eli suoritus hylätään.

Maastoarvostelu aloitetaan ryhmän ensimmäisestä koirasta. Jäljen opas kuljettaa tuomarin ja kaadon lähtöpaikalle ja huolehtii kaadon jäljen loppuun. Tuomari täydentää tarvittaessa maastokortin ja haastattelee opasta. Opas vie ensimmäisenä tuomarin lähtömakauksen tuntumaan koiranohjaajan tulessa viimeisenä paikalle.

Kun tuomari on huomioinut lähdön, jäljen suunnan ja aloittanut ajanoton, hän antaa koiranohjaajalle luvan aloittaa jäljestyksen. Ohjaajan tehtävä on alussa näyttää koiralle jäljen alku ja ohjata koira 10 metrin päässä olevalle avomerkille.

Tämän merkin jälkeen alkavat piilomerkit, eikä ohjaaja tiedä missä jälki kulkee. Avomerkiltä ohjaaja antaa koiralle käyttöön koko 6 metrin jälkiliinan ja antaa koiralle vapauden työskennellä. Koira kulkee siis ensimmäisenä ohjaaja perässään, sitten tuomari ja viimeisenä opas. Tässä järjestyksessä kuljetaan koko jälki kaadolle saakka, jossa ohjaajan tulee odottaa tuomarin lupaa palkita koira.

Varsinainen koe suoritus päättyykin tähän. Kaikkien koirien koesuoritusten jälkeen ylituomari lukee ylituomarikertomuksen ja julkaisee tulokset. Kun viimeisen koiran tulos on julkaistu, katsotaan varsinainen koe päättyneeksi.

Lähteet

Johdatus MEJÄ – kokeen saloihin. MEJÄ osa 1. Asko Kukkola. Kettuterrieri 4/2006, s. 28–32.

http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/jaljestamiskokeet/metsastyskoirien-jaljestamiskoe-meja

MEJÄ-rotumestaruuskokeen säännöt

 1. Kokeeseen saavat osallistua Suomessa asuvat kettuterrierit, jotka täyttävät Suomen Kennelliiton asettamat  rekisteröinti-, rokotus-, antidoping- sekä jääviyssäännöt. Myös MEJÄ-kokeeseen liittyvä lajikohtainen osallistumisoikeus tulee olla kunnossa sekä osallistumista rajoittavat säännöt huomioitu.
 2. Kokeeseen tulee ilmoittautua kirjallisesti Koiramme-lehdessä tai Suomen Kennelliiton tapahtumakalenterissa ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli ilmoittautuminen on postitettu viimeisenä ilmoittautumispäivänä, postin leima huomioidaan.
 3. Kokeen koiramäärä määräytyy kulloinkin kokeessa käytettävien tuomareiden ilmoittaman enimmäiskoiramäärän mukaan.
 4. Koirat valitaan kokeeseen ilmoittautumisjärjestyksessä ja koe täytetään kokeeseen määritettyyn enimmäismäärään asti. Mikäli koe täyttyy ja ilmoittautumisia tulee enemmän kuin koepaikkoja on, jäävät ylimääräiset koirat varasijoille. Koepaikat täytetään varasijoilla olevilla koirilla ilmoittautumisjärjestyksessä sitä mukaa kuin peruutuksia ilmenee.
 5. Mestaruuskoe järjestetään ensisijaisesti kettuterrierileirin yhteydessä. Mikäli MEJÄ-koetta ei järjestetä leirillä, voi mestaruuskoe olla jokin muu Suomen Kettuterrierit ry:n kesän aikana järjestämä koe. Koe voidaan järjestää yksin tai yhdessä toisen yhdistyksen kanssa.
 6. Mikäli mestaruuskoetta ei järjestetä, ei myöskään kyseisenä vuonna jaeta Kettuterrierien MEJÄ-rotumestaruutta.
 7. Kettuterrierien MEJÄ-rotumestaruuden kyseiselle vuodelle voittaa VOI-luokan koira, jonka MEJÄ-sääntökirjan palkintosijaan oikeuttava pistemäärä on suurin. Mikäli kahdella tai useammalla VOI-luokan koiralla on sama pistemäärä, ratkaisevat kyseisen MEJÄ-kokeen ylituomarit vuoden MEJÄ-rotumestarin.
 8. Kettuterriereiden rotumestaruuskokeessa AVO-luokan koira, jonka MEJÄ-sääntökirjan palkintosijaan oikeuttava pistemäärä on suurin voittaa AVO-mestaruuden. Mikäli kahdella tai useammalla AVO luokan koiralla on sama pistemäärä, ratkaisevat kyseisen MEJÄ-kokeen ylituomarit vuoden AVO-mestarin.
 9. Kettuterrierien MEJÄ-rotumestaruuden voittanut koira edustaa yhdistystä kyseisen vuoden terriereiden MEJÄ-mestaruuskokeessa.
 10. Mestaruuskokeen säännöt ovat voimassa kalenterivuoden kerrallaan.
 11. Mikäli ilmenee tarvetta sääntöjen  tarkennukseen, lisäykseen tai poistoon, esitykset tulee tehdä ennen seuraavan vuoden MEJÄ-koekautta aikavälillä 1.11.-15.4.
 12. Mahdolliset sääntömuutokset esittää hallitukselle MEJÄ-koetoimikunta tai MEJÄ-vastaava. Hallitus käsittelee esityksen ja hyväksyy muutokset sääntöihin tai palauttaa ne koetoimikunnalle tai lajivastaavalle korjattaviksi. Mikäli muutoksia sääntöihin ei ole haettu, toimitaan edeltävän vuoden sääntöjen mukaisesti.
 13. MEJÄ-rotumestaruuskokeen voittanut koirakko saa haltuunsa vuodeksi kansion, johon tulee laittaa MEJÄ-rotumestarista kuva tietoineen sekä koeselostus ja omistajan henkilökohtaiset kommentit koirasta. Lisäksi rotumestarin omistaja saa vuodeksi kiertopalkintolautasen, johon hänen tulee omalla kustannuksellaan kaiverruttaa koiran nimi, saavutettu palkintosija pisteineen sekä koiran omistaja. Lisäksi rotumestari saa vuodeksi rotumestaruutta osoittavan koiran manttelin.
 14. AVO-mestaruuden voittanut koirakko saa haltuunsa vuodeksi kansion, johon tulee laittaa AVO-mestarista kuva tietoineen sekä koeselostus ja omistajan henkilökohtaiset kommentit koirasta. Lisäksi AVO-mestarin omistaja saa vuodeksi kiertopalkintolautasen, johon hänen tulee omalla kustannuksellaan kaiverruttaa koiran nimi, saavutettu palkintosija pisteineen sekä koiran omistaja.
 15. Edeltävän vuoden MEJÄ-rotumestarin ja AVO-mestarin omistajien tulee toimittaa kansio sekä kiertopalkinnot kuluvan vuoden rotumestaruuskokeen koepaikalle tai koevastaavalle viimeistään koepäivän aamuun mennessä. Mikäli kyseisenä vuotena rotumestaruutta ei järjestetä toimitetaan kansio ja lautanen MEJÄ-koetoimikunnalle tai lajivastaavalle.
 16. Koiran omistaja joka on vastaanottanut kansion ja kiertolautasen, vastaa ja on velvollinen korjaamaan tai korvaamaan tilalle uuden, mikäli kansio tai lautanen rikkoutuu tai häviää.