Suomen Kettuterrierit ry

kksk

Metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ)

Metsästyskoirien jäljestämiskoe on suunniteltu mittaamaan koiran taitoa jäljestää haavoittunutta hirvieläintä. Jäljestyskoirat toimivat korvaamattomana apuna mm. kolarihirvien jäljestämisessä. Kokeissa on kaksi luokkaa: avoinluokka (AVO) ja voittajaluokka (VOI). Voittajaluokka on tarkoitettu koirille, jotka ovat saavuttaneet kaksi kertaa avoimen luokan ensimmäisen palkinnon.

Koiralle voidaan anoa Suomen jälkivalion (FIN JVA) arvoa, kun se on saavuttanut kolme voittajaluokan ykköstulosta, sekä sillä on näyttelystä laatuarvosteluna vähintään hyvä. Kokeeseen osallistuvan koiran tulee olla vähintään 9 kuukauden ikäinen. Kokeen alimmassa luokassa (AVO) voidaan kilpailla ilman näyttelytulosta.

MEJÄ -koe on työteliäs koemuoto. Osallistujien tulee varata kokeeseen kaksi päivää, koska kokeisiin osallistumisen edellytyksenä on yleensä korvaavan jäljen tekeminen. Jäljet tehdään pareittain lumettomalle maalle, riistarikkaaseen maastoon. Hyviä maastoja ovat mm. kangasmetsä, kuusikko ja mäntymetsä. Jäljen teko alkaa suunnistamisella ja jäljen merkitsemisellä sekä kuitunahalla että piilomerkeillä.

Seuraava vaihe on jäljen verestys, eli jälki kuljetaan sienen kanssa ja samalla poistetaan avomerkit. Käytettävä veri on joko naudan tai hirvieläimen verta. Käytännössä jokainen kokeeseen osallistuja tekee kaksi jälkeä. Osallistujat opastavat yhden jäljen ja toimivat jälkiparina toisen jäljen teossa.

Koepäivänä kuljetaan kaksi jälkeä, oman koiran kanssa jäljestetään koejälki ja opastetaan edellisenä päivänä tehty jälki toiselle koirakolle. Kokeen jälkeen jäljet vielä puretaan, merkit poistetaan, osallistujien toimesta.

Avoimen luokan (AVO) jälki

kuva

Avoimen luokan (AVO) jälki

 • Jäljen pituus 900 -1000 metriä
 • Kaksi 90 º kulmaa ja kolme suoraa osuutta
 • Makaukset kulmissa
 • Verta käytetään vähintään 1/3 litraa
 • Jäljen ikä vähintään 12 tuntia
 • Jäljestysaika 45 min

Voittajaluokan (VOI) jälki

kuva

Voittajaluokan (VOI) jälki

 • Jäljen pituus 1200 -1400 metriä
 • Kolme 90 º kulmaa, jälkiosuudet mielellään eripituisia
 • Yksi veretön katkos vähintään 300 m ennen kaatoa
 • Neljä makausta suorilla osuuksilla, yksi kullakin suoralla vähintään 50m kulmasta / lähdöstä / kaadosta
 • Verta käytetään 1/3 litraa
 • Jäljen ikä vähintään 18 tuntia
 • Jäljestysaika 45 min

MEJÄ – kokeessa arvioidaan

a) jäljestämishalukkuus (0-6 pistettä)
b) jäljestämisvarmuus (0-12 pistettä)
c) työskentelyn etenevyys (0-10 pistettä)
d) lähdön, kulmauksien, makauksien ja katkon selvittämiskyky (0-14 pistettä)
e) käyttäytyminen kaadolla (0-3 pistettä)
d) yleisvaikutelma (0-5 p pistettä)

Palkinnot

Ensimmäinen (1.) palkinto 40 -50 pistettä
Annetaan koiralle, jonka kokonaissuoritus on erinomainen.
Toinen (2.) palkinto 30 - 39 pistettä
Annetaan koiralle, jonka kokonaissuoritus on hyvä.
Kolmas (3.) palkinto 20–29 pistettä
Annetaan koiralle, jonka kokonaissuoritus on tyydyttävä.

Jos pistemäärä on jossain osa-arvostelussa nolla, ei koiraa palkita.

Koe alkaa ylituomarin puhuttelulla. Puhuttelun jälkeen jokaiselle koiralle arvotaan oma jälki. Oma jälki ei voi olla koiranohjaajan omatekemä. Kun kaikki koirat ovat saaneet jälkinumerot, tehdään laukauksensietotesti.

Testissä koirat kytketään 6 metrin jälkinaruun, mikä sidotaan puuhun kiinni ja ohjaajat poistuvat tuomarin osoittamaan paikkaan. Laukaus ammutaan haulikolla noin 25 metrin päästä. Mikäli koira pelkää laukauksen ääntä, se ei saa jatkaa koetta eli suoritus hylätään.

Maastoarvostelu aloitetaan ryhmän ensimmäisestä koirasta. Jäljen opas kuljettaa tuomarin ja kaadon lähtöpaikalle ja huolehtii kaadon jäljen loppuun. Tuomari täydentää tarvittaessa maastokortin ja haastattelee opasta. Opas vie ensimmäisenä tuomarin lähtömakauksen tuntumaan koiranohjaajan tulessa viimeisenä paikalle.

Kun tuomari on huomioinut lähdön, jäljen suunnan ja aloittanut ajanoton, hän antaa koiranohjaajalle luvan aloittaa jäljestyksen. Ohjaajan tehtävä on alussa näyttää koiralle jäljen alku ja ohjata koira 10 metrin päässä olevalle avomerkille.

Tämän merkin jälkeen alkavat piilomerkit, eikä ohjaaja tiedä missä jälki kulkee. Avomerkiltä ohjaaja antaa koiralle käyttöön koko 6 metrin jälkiliinan ja antaa koiralle vapauden työskennellä. Koira kulkee siis ensimmäisenä ohjaaja perässään, sitten tuomari ja viimeisenä opas. Tässä järjestyksessä kuljetaan koko jälki kaadolle saakka, jossa ohjaajan tulee odottaa tuomarin lupaa palkita koira.

Varsinainen koe suoritus päättyykin tähän. Kaikkien koirien koesuoritusten jälkeen ylituomari lukee ylituomarikertomuksen ja julkaisee tulokset. Kun viimeisen koiran tulos on julkaistu, katsotaan varsinainen koe päättyneeksi.

Lähteet

Johdatus MEJÄ – kokeen saloihin. MEJÄ osa 1. Asko Kukkola. Kettuterrieri 4/2006, s. 28–32.

http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/jaljestamiskokeet/metsastyskoirien-jaljestamiskoe-meja